Indicacions d'emplenament del camp 'Precisions localització'

Indicar el nom de l’equipament a ones pot trobar i direcció si en té.