Indicacions d'emplenament del camp 'Lloc execució'

Indicar el lloc concret en grans poblacions.

Ex: Sarrià