Indicacions d'emplenament del camp 'Data'

Any de construcció en 4 digits (En cas de no saber-ne la data aproximada la posarem entre [ ] o l’abreviatura “ca.”