Indicacions d'emplenament del camp 'Elements mòbils'

Quins elements mòbils té la bèstia.

EX: Trompa, potes, costelles, orelles i cua