Indicacions d'emplenament del camp 'Elements desmuntables'

En cas que la bèstia es pugui desmuntar, quines són aquestes parts.

EX: Es desmunta en 3 parts: Cap, Cos i Cua