Indicacions d'emplenament del camp 'Punts expel·lidors'

En cas de tenir punts de foc, d’aigua o confetti, anomenar a on estan situats.

EX: 6 punts de foc: 2 a cada ala, 1 al bec i 1 a la cua