Indicacions d'emplenament del camp 'Matèria primera/Ingredients' (fitxa 6. Salut, alimentació i gastronomia)

Serveix per indicar, si és el cas, les matèries primeres necessàries per dur a terme l’element.

Exemples:

Arròs; farina; farigola; fang

Serveix també per indicar els ingredients utilitzats per a l’elaboració una recepta, un producte alimentar, terapèutic, etc., o les matèries primeres utilitzades en l'elaboració de determinats productes, com ara l’oli.