Indicacions d'emplenament del camp 'Modalitat/Sistema d'execució' (fitxa 5, Manifestacions musicals i sonores)

Camp que descriu genèricament el sistema o modalitat d’execució de l’element que estem documentant:

Execució vocal. Cantada

Execució vocal. Tècniques vàries

Execució vocal mixta (cant-parlat/recitat)

Execució instrumental

Execució mixta (vocal/instrumental)

Paisatge sonor

Altres