Indicacions d'emplenament del camp 'Íncipit literari' (fitxa 5, Manifestacions musicals i sonores)

S’entén per íncipit literari les primeres paraules, incís o vers de la cançó.

Exemples:

Tinc el meu cor dividit....

Socorreu a qui us invoca....