Indicacions d'emplenament del camp 'Tema' (fitxa 3, tradicions orals, particularitats lingüístiques i formes de comunicació)

Es pot indicar més d'un tema.

En el cas de les rondalles, recomanem que un dels temes respongui a la classificació establerta al sumari l' Índex tipològic de la rondalla catalana.

Exemple:

rondalla meravellosa